Brochures


Veel organisaties hebben de overtuiging dat CRM slechts een softwarepakket is. Hierdoor gaat men voorbij aan de mogelijkheden die een structurele invulling van CRM als strategie kan bieden. Hieronder tref je een tweetal brochures die ik vaak gebruik om tot overeenstemming te komen. Wat verstaat een organisatie onder CRM en in hoeverre wenst zij CRM als strategie toe te passen? De brochures bieden een praktisch handvat om te zien hoe de organisatie met haar relatie (-gegevens) om gaat en in hoeverre zij bereid is om CRM als strategie in te zetten.

Klik op onderstaande icoontjes om de brochures te openen. Met de knop: Brochures aan de linkerkant in het menu kom je terug in dit overzicht.